Szolgáltatások

(A térítési díjakat a külön díjtáblázat tartalmazza)

Beiratkozás Irodalomkutatás
Kölcsönzés Internet-használat
Hosszabbítás NAVA adatbázis
Előjegyzés Reprográfiai szolgáltatások
Könyvtárközi kölcsönzés  

 

Beiratkozás

Könyvtárunkba a beiratkozás a díjtáblázatban szereplő aktuális díjszabás szerint történik, és a beírás időpontjától számított egy évre szól.
Beiratkozáskor az olvasó belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtárhasználati szabályok betartására.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • érvényes személyi igazolvány (ennek hiányában útlevél, jogosítvány)

  • kedvezményes beiratkozás esetén az arra jogosító érvényes igazolványok: (diák-, nyugdíjas igazolvány)

(A gyerekkönyvtárra és a zenei részlegre vonatkozó tudnivalókat lásd a honlapunkon külön menüpontban kiemelve.)

BEIRATKOZÁSHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Kölcsönzés

Kölcsönözni csak a beiratkozást követően, az erre kijelölt dokumentumok köréből, olvasójeggyel lehet. A kölcsönzés időtartama könyvek esetében 4 hét. Egy alkalommal maximálisan 10 kötet kölcsönözhető.
Hangzóanyagok, videokazetták, DVD-k kölcsönzése a zenei- illetve a gyerekkönyvtárban történik. E dokumentumtípusok esetében a kölcsönzési idő egy hét. Egy alkalommal 3 db kölcsönözhető.

Hosszabbítás

A kölcsönzés határideje két alkalommal - a határidő lejárta előtt – könyvek esetében újabb 4 hétre, egyéb dokumentumoknál (hangzóanyag, videokazetta, DVD) újabb 1 hétre hosszabbítható meg.  A kérés történhet személyesen, telefonon (95/320-122), vagy e-mail-en keresztül is. (sjkonyvtar kukac gmail pont com)
Azoknak a dokumentumoknak a kölcsönzési határideje, amelyekre más olvasó előjegyzést vetetett fel, nem hosszabbítható meg.
A késedelmesen visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat számítunk fel.

Előjegyzés

Olvasóink előjegyzést kérhetnek a könyvtári állomány azon dokumentumaira, amelyek azért nem hozzáférhetők, mert másik olvasónál vannak kölcsönzésben.
Az előjegyzés 3 hónapig van érvényben, ennek elteltével a kérést meg kell ismételni. A beérkezett dokumentumokról telefonon vagy levélben térítési díj ellenében, e-mailben ingyenesen értesítjük ki olvasóinkat. A kért művet az értesítéstől számított 1 hétig tartjuk fenn az előjegyzést kérőnek.

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha a kért dokumentum saját könyvtárunkban nem áll rendelkezésre, úgy olvasóink kérésére eredetiben vagy másolatban más könyvtártól szerezzük be.
A könyvtárközi kölcsönzést az olvasó online módon saját maga is kezdeményezheti a  http://iqportal.iqsys.hu internetes cím alatt. (A szolgáltatás fejlesztése folyamatban van.)
A könyvtárközi kölcsönzés költségei az olvasót terhelik.

Irodalomkutatás

Olvasóink kérésére, - szakdolgozatokhoz, pályázatokhoz, iskolai feladatokhoz stb. - megadott szempontok alapján összegyűjtjük egy-egy adott téma szakirodalmát.
Munkánk során nem csak saját gyűjteményünkre építünk, hanem más könyvtárak adatbázisait és egyéb internetes forrásokat is felhasználunk. A keresés eredményéről irodalomjegyzéket készítünk, mely nyomtatásban és/vagy pendrive-on is elvihető.

BEIRATKOZÁSHOZ NEM KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Helyben használat

A könyvtár látogatása, helyben használata, mindegyik részlegünkben ingyenes alapszolgáltatás. Az olvasók tájékozódhatnak, információt kereshetnek, használhatják a könyvtári állományt.
Tanuláshoz, jegyzeteléshez, olvasáshoz, saját laptop használatához helyet biztosítunk.
A dokumentumok kereséséhez igénybe vehetik a könyvtár számítógépes (SZIKLA) adatbázisát.
A látogatók a könyvtár rendezvényein, - előadásokon, kiállítás-megnyitókon, író-olvasó találkozókon stb.  -  ingyenesen vehetnek részt, és a kiállításokat is szabadon látogathatják.

Tájékoztatás

A tájékoztatás könyvtárunk egyik díjmentes alapszolgáltatása, melynek során megkeressük a használók számára szükséges dokumentumokat (könyvet, cikket, CD-t stb.), vagy azokat az információkat, amelyekre szükségük van.
A felmerülő kérdéseket a könyvtárunkban fellelhető könyvek, cikkek, adatbázisok stb. használata mellett szükség esetén más könyvtárak szolgáltatásait, illetve az internetet igénybe véve válaszoljuk meg.
A könyvtárunkról, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól egyéneknek és csoportoknak is tájékoztatást nyújtunk.

Internet-használat

internet.jpg

Használóink számára az internet-elérést nyolc számítógépen biztosítjuk
A gépek közül négy a felnőtt részlegben, négy a gyerekkönyvtárban található.
A gépek használatához a könyvtárosok szükség esetén segítséget nyújtanak.
Az internetről az adatok pendrive-ra menthetők, nyomtathatók.
Beiratkozott olvasóink számára az internet-használati díjból 50% kedvezmény jár.

Könyvtárunkban két számítógép 2003 óta eMagyarország pont-ként működik.
(ID száma: 210 Az eMagyarország Centrum elérhetősége:
www.emagyarorszag.hu
eTanácsadó: Nagyné Piroska Lilla
e-mail cím: sjkonyvtar kukac gmail pont com)

internet_hasznalat.jpg

NAVA adatbázis

nava.jpg

Könyvtárunk NAVA-pontként is működik, így a felnőtt részleg egy számítógépén elérhető tudjuk tenni a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) adatbázis használatát.
A folyamatosan bővülő archívumban magyar tv-műsorok, játékfilmek, filmhíradók stb. tekinthetők meg. Az adatbázisról részletes tájékoztatás www.nava.hu webcímen olvasható.

Reprográfiai szolgáltatások

Könyvtárunkban mind fekete-fehér, mind színes fénymásolásra és nyomtatásra lehetőség van, A/4 és A/3-as nagyságban.
Nyomtatást és másolást külső adathordozóról is vállalunk.
Korlátozott mennyiségben szkennelést is végzünk.
Szolgáltatásunkat a szerzői jogi törvényben foglaltak figyelembe vételével végezzük.

Üzenet küldése
HUNENGDE
Akadálymentes oldal


Oops.

DBD::mysql::db do failed: DELAYED option not supported for table 'vallalat_stat' at /home/html/cgi-bin/API.pm line 115.

We have been informed the webmaster about this error. Please try reload this page later.

We zijn op de hoogte met de webmaster over deze fout. Probeer later deze pagina opnieuw te laden.

A hibáért elnézést kérünk, a webmestert máris tájékoztattunk róla! Kérjük, próbája meg kicsit később újratölteni az oldalt.