A könyvtár története

A sárvári városi könyvtár 1952-ben, a volt Korona Szálló épületében, nagyrészt fűtetlen, szegényes berendezésű helyiségekben, kétszobányi területen kezdte meg működését.
A mostoha körülmények, a pénzeszközök hiánya ellenére a könyvtár fejlődése lassan megindult.
A korábbi népkönyvtár 1200 kötetére alapuló, hézagos és jórészt propagandisztikus célokat szolgáló állományt már az első években folyóiratokkal, napilapokkal sikerült bővíteni, később pedig antikvár vásárlásokkal is gazdagodott a gyűjtemény. A megye városai közül valószínűleg egyedülállóan, már 1954-ben elkezdték gyűjteni a helyismereti jellegű irodalmat. Ugyanebben az évben lerakták a diafilmtár és a zenei gyűjtemény alapjait. A községek letéti ellátásának szervezése már a megalakulástól fogva szintén elkezdődött.

 

Nézze meg galériánkat!

1956-ban két új helyiséget kapott a könyvtár, ami lehetővé tette a felnőtt- és a gyerekrészleg különválását. Ezt követően már csak 1971-ben történtek bővítési, felújítási munkák.
A könyvtár 1972-ben felvette a XVI. században élt tudós bibliafordító, Sylvester János nevét.
A forgalom emelkedése, az állomány további bővülése erre az időre már igen szűkössé tette az amúgy sem tágas helyiségeket. Így óriási jelentőségű volt az intézmény életében az 1978-as év, amikorra befejeződtek a Nádasdy-vár felújítási munkálatai, és a könyvtár beköltözhetett e patinás falak közé. Helyiségei a vár két szárnyán, több mint 1400 m2-en kerültek kialakításra. Az esztétikus környezetben, a tágas felnőtt- és a gyerekkönyvtár mellett, külön impozáns termet kapott az addig szerényen meghúzódó zenei részleg is. Az olvasókat kiszolgáló tereken kívül ruhatár, folyóirat-olvasó, önálló raktár, kutatószoba, irodák, szociális helyiségek is kialakításra kerültek.

A költözködésre 1978. augusztusában került sor.
A megváltozott körülmények a hagyományos szolgáltatások mellett különböző rendezvények lebonyolítását is lehetővé tették.

A felnőtt részlegAz 1986-os évtől kezdődően a könyvtár kiadói tevékenységet is folytatott. A gyűjteményre alapozott bibliográfiák mellett helyi vonatkozású szerzők művei láttak napvilágot. A 1990-es évek közepén az Uraiújfaluban született, Montreálban élő Joós Ernő filozófiaprofesszor műveinek kiadási jogát a könyvtárra hagyományozta, így az ezt követő 15 évben rendszeresen jelentek meg filozófia tárgyú művei a könyvtár gondozásában.

Kiállítóterek a könyvtárban Kiállítóterek a könyvtárban Kiállítóterek a könyvtárban

A kezdeti lépéseket a számítógépesítés területén az intézmény az 1980-as években tette meg, de csak a kilencvenes évek közepétől állt rendelkezésre olyan technikai-szellemi háttér, amely lehetővé tette a dokumentumok gépi feldolgozását. Az összes könyvtári munkafolyamat 2003-tól került számítógépre, beleértve a kölcsönzést is.
Internet-szolgáltatás 1998 óta áll a használók rendelkezésére.

A műemléki környezetA könyvtárhoz egykoron tartozó hat fiókkönyvtár közül (Hegyközség, Kertváros, Rábasömjén, Lánkapuszta, Alkotmány úti iskola, Kórház) mára csak a rábasömjéni működik.
Jelenleg az intézmény - a letéti–mozgókönyvtári ellátás keretében - 32 környékbeli község könyvtári ellátását végzi.

Napjainkra a könyvtár több mint 70 ezer kötet könyvvel, folyóiratokkal, audiovizuális és egyéb dokumentumokkal, többfajta szolgáltatással várja olvasóit, emellett számos közösségi rendezvénynek, kiállításnak, előadásnak is rendszeresen otthont ad.
Az intézmény 2007-ig önállóan működött, majd 2008. január 1-jétől a művelődési központtal összevonva Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, 2018. január 1-jétől pedig a Nádasdy Ferenc Múzeummal összevonva Nádasdy Kulturális Központ néven folytatja tevékenységét.

Üzenet küldése
HUNENGDE
Akadálymentes oldal


Oops.

DBD::mysql::db do failed: DELAYED option not supported for table 'vallalat_stat' at /home/html/cgi-bin/API.pm line 115.

We have been informed the webmaster about this error. Please try reload this page later.

We zijn op de hoogte met de webmaster over deze fout. Probeer later deze pagina opnieuw te laden.

A hibáért elnézést kérünk, a webmestert máris tájékoztattunk róla! Kérjük, próbája meg kicsit később újratölteni az oldalt.