Projektismertető

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár és konzorciumi partnerei – Nádasdy Kulturális Központ (Sárvár), Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár (Csepreg) 2009 októberében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-1.2.3/09/01) támogatási rendszeréhez. A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 8.000.000 Ft összegű, önrész nélküli támogatásban részesítette.
A projekt alapvető célja, olyan technológiai fejlesztések megvalósítása, melyek erősítik az együttműködő városi könyvtárak kistérségi információs központi szerepkörét, oktatási-képzési szerepüket, fejlesztik online szolgáltatásaikat, és ügyfélbarát könyvtártechnológia kialakítását. Ezen kívül a Vas Megyei Könyvtári Portálhoz való kapcsolódással biztosítják a tanulást támogató tudástartalmakhoz való nyílt, 0-24 órás hozzáférést egy egységes felületű közös szolgáltató felületen keresztül. Lehetővé teszik, hogy a nemzeti kulturális örökség részeként egyedi információs tartalommal bíró helyismereti különgyűjteményeket a pályázató könyvtárak saját fejlesztésű adatbázisokba integrálják, speciális eszközök beszerzésével javítsák a fogyatékkal élők könyvtárhasználati esélyeit, és az eddiginél is szélesebb körben és hatékonyabban járuljanak hozzá az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásában, terjesztésében.

A konzorcium tagjai egyedi elképzeléseik megvalósításhoz az alábbi támogatási összegeket használhatják fel:

  • Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 4.944.301 Ft
  • Nádasdy Kulturális Központ: 1.507.519 Ft
  • Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár: 1.548.180 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.

umft.gif

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

A Nádasdy Kulturális Központ a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vezette konzorcium tagjaként sikeres pályázatot nyújtott be 2009. februárjában a Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése címmel. A 2010. március 1-jén induló, és 2012. február 28-án záruló projekt teljes támogatása 86.198.558 Ft. Ebből az összegből a Nádasdy Kulturális Központ támogatása 6.808.740 Ft. A projekt alapvető célkitűzése, hogy az együttműködő könyvtárak

  • dokumentumaik döntő hányadáról 24 órás elérhetőséggel biztosítsák a tájékozódási lehetőséget a különböző településeken élőknek, és a különféle oktatási intézményekben tanulóknak,
  • interaktív, használóbarát könyvtári honlapok kialakításával közvetlen kommunikációs lehetőséget teremtsenek a könyvtár és használója között: minden regisztrált könyvtárhasználó önállóan „menedzselheti” könyvtári tranzakcióit (hosszabbítás, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezése),
  • saját fejlesztésű, elsődlegesen helyismereti tartalmú adatbázisok építésével, közhasznú információk szolgáltatásával biztosítsák az információhoz való korlátozásmentes hozzáférést,
  • az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásával a korszerű információszerző technikákat tudatosan használók körét bővítsék,
  • az örömszerző olvasást középpontba állító megyei rendezvénysorozattal és a kapcsolódó helyi programokkal a kulturális tőke fontosságát tudatosítsák.

A sárvári könyvtár szolgáltatáspolitikájának alapeleme, hogy olyan közösségi térként funkcionáljon, ahol a különböző korosztályú és érdeklődési körű használók a számukra szükséges információk, dokumentumok mellett élményt nyújtó programok részesei is lehetnek, és ahol az esélyegyenlőséget biztosító partnerség napi gyakorlat.

E kiindulási pontból következik, hogy a könyvtár a közösen vállalt megvalósítandó célok mellett pályázati anyagában fokozott hangsúlyt helyezett a felnövekvő nemzedék olvasási kultúrájának fejlesztésére, az örömszerző olvasás előtérbe állítására. A Detektívsarok programsorozat játékos formában, a modern technika lehetőségeit is felhasználva ösztönöz nyomozásra egy-egy érdekes témában. A havonta új feladatsorral jelentkező játékot év végén nagyszabású rendezvény zárja. Momo, a könyvmanó a sárvári kistérség iskoláit, könyvtárait is bevonva a játékba, az olvasást és könyvtárat népszerűsíti különféle vetélkedők sorozatával. A Sylvester Könyvbarátok Klubja havi rendszerességgel, éves program szerint kínál lehetőséget író-olvasó találkozókra, előadói estekre, kötetlen beszélgetésre olvasásról, könyvekről, irodalomról.

A könyvtári szolgáltatások fejlesztésében első helyen az önálló, interaktív, többnyelvű honlap létrehozása szerepel, ahol a tetszetős külső könnyen áttekinthető gazdag tartalomkínálattal párosul, és amely a könyvtár megismertetése és a távolról történő könyvtárhasználat mellett folyamatos tájékoztatást ad Sárvárról és kistérségéről közhasznú/helyismereti információk közzétételével. Emellett a kistérség községi könyvtárai állományának feltárása a sárvári könyvtár elektronikus katalógusában, a városi könyvtár teljes dokumentumvagyonát kereshetővé teszi a világhálón.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.

Üzenet küldése
HUNENGDE
Akadálymentes oldal


Oops.

DBD::mysql::db do failed: DELAYED option not supported for table 'vallalat_stat' at /home/html/cgi-bin/API.pm line 115.

We have been informed the webmaster about this error. Please try reload this page later.

We zijn op de hoogte met de webmaster over deze fout. Probeer later deze pagina opnieuw te laden.

A hibáért elnézést kérünk, a webmestert máris tájékoztattunk róla! Kérjük, próbája meg kicsit később újratölteni az oldalt.