Projektismertető

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár és konzorciumi partnerei – Nádasdy Kulturális Központ (Sárvár), Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár (Csepreg) 2009 októberében pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-1.2.3/09/01) támogatási rendszeréhez. A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 8.000.000 Ft összegű, önrész nélküli támogatásban részesítette.
A projekt alapvető célja, olyan technológiai fejlesztések megvalósítása, melyek erősítik az együttműködő városi könyvtárak kistérségi információs központi szerepkörét, oktatási-képzési szerepüket, fejlesztik online szolgáltatásaikat, és ügyfélbarát könyvtártechnológia kialakítását. Ezen kívül a Vas Megyei Könyvtári Portálhoz való kapcsolódással biztosítják a tanulást támogató tudástartalmakhoz való nyílt, 0-24 órás hozzáférést egy egységes felületű közös szolgáltató felületen keresztül. Lehetővé teszik, hogy a nemzeti kulturális örökség részeként egyedi információs tartalommal bíró helyismereti különgyűjteményeket a pályázató könyvtárak saját fejlesztésű adatbázisokba integrálják, speciális eszközök beszerzésével javítsák a fogyatékkal élők könyvtárhasználati esélyeit, és az eddiginél is szélesebb körben és hatékonyabban járuljanak hozzá az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásában, terjesztésében.

A konzorcium tagjai egyedi elképzeléseik megvalósításhoz az alábbi támogatási összegeket használhatják fel:

  • Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár: 4.944.301 Ft
  • Nádasdy Kulturális Központ: 1.507.519 Ft
  • Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár: 1.548.180 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.

umft.gif

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

A Nádasdy Kulturális Központ a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vezette konzorcium tagjaként sikeres pályázatot nyújtott be 2009. februárjában a Vas megyei könyvtárak formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése címmel. A 2010. március 1-jén induló, és 2012. február 28-án záruló projekt teljes támogatása 86.198.558 Ft. Ebből az összegből a Nádasdy Kulturális Központ támogatása 6.808.740 Ft. A projekt alapvető célkitűzése, hogy az együttműködő könyvtárak

  • dokumentumaik döntő hányadáról 24 órás elérhetőséggel biztosítsák a tájékozódási lehetőséget a különböző településeken élőknek, és a különféle oktatási intézményekben tanulóknak,
  • interaktív, használóbarát könyvtári honlapok kialakításával közvetlen kommunikációs lehetőséget teremtsenek a könyvtár és használója között: minden regisztrált könyvtárhasználó önállóan „menedzselheti” könyvtári tranzakcióit (hosszabbítás, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés kezdeményezése),
  • saját fejlesztésű, elsődlegesen helyismereti tartalmú adatbázisok építésével, közhasznú információk szolgáltatásával biztosítsák az információhoz való korlátozásmentes hozzáférést,
  • az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásával a korszerű információszerző technikákat tudatosan használók körét bővítsék,
  • az örömszerző olvasást középpontba állító megyei rendezvénysorozattal és a kapcsolódó helyi programokkal a kulturális tőke fontosságát tudatosítsák.

A sárvári könyvtár szolgáltatáspolitikájának alapeleme, hogy olyan közösségi térként funkcionáljon, ahol a különböző korosztályú és érdeklődési körű használók a számukra szükséges információk, dokumentumok mellett élményt nyújtó programok részesei is lehetnek, és ahol az esélyegyenlőséget biztosító partnerség napi gyakorlat.

E kiindulási pontból következik, hogy a könyvtár a közösen vállalt megvalósítandó célok mellett pályázati anyagában fokozott hangsúlyt helyezett a felnövekvő nemzedék olvasási kultúrájának fejlesztésére, az örömszerző olvasás előtérbe állítására. A Detektívsarok programsorozat játékos formában, a modern technika lehetőségeit is felhasználva ösztönöz nyomozásra egy-egy érdekes témában. A havonta új feladatsorral jelentkező játékot év végén nagyszabású rendezvény zárja. Momo, a könyvmanó a sárvári kistérség iskoláit, könyvtárait is bevonva a játékba, az olvasást és könyvtárat népszerűsíti különféle vetélkedők sorozatával. A Sylvester Könyvbarátok Klubja havi rendszerességgel, éves program szerint kínál lehetőséget író-olvasó találkozókra, előadói estekre, kötetlen beszélgetésre olvasásról, könyvekről, irodalomról.

A könyvtári szolgáltatások fejlesztésében első helyen az önálló, interaktív, többnyelvű honlap létrehozása szerepel, ahol a tetszetős külső könnyen áttekinthető gazdag tartalomkínálattal párosul, és amely a könyvtár megismertetése és a távolról történő könyvtárhasználat mellett folyamatos tájékoztatást ad Sárvárról és kistérségéről közhasznú/helyismereti információk közzétételével. Emellett a kistérség községi könyvtárai állományának feltárása a sárvári könyvtár elektronikus katalógusában, a városi könyvtár teljes dokumentumvagyonát kereshetővé teszi a világhálón.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.

Üzenet küldése
HUNENGDE
Akadálymentes oldal