A gyűjteményről

reszlet.jpg

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, közgyűjteményi intézmény, így vásárláskor, anyagi lehetőségeinket figyelembe véve, a széle-
sebb érdeklődésre számot tartó dokumentumokból válogatunk. Az évtizedek során kialakított gyűjtemény folyamatosan változik: az új vásárlásokkal gyarapodik, míg  a tönkrement, elavult példányok selejtezésével csökken.

Az állomány darabszáma napjainkra meghaladja a 70000 egységet, melynek legnagyobb részét a könyvek és a folyóiratok képezik, de egyre bővült a hangzóanyagok, a videokazetták, a CD-ROM-ok, DVD-filmek száma is.

A könyvek többsége a szabadpolcos térben található, míg a régebbi kiadásúak a padlástérben kialakított raktárban kerültek elhelyezésre.

(A gyerekkönyvtár és a zenei részleg gyűjteményéről külön menüpontban lehet részletesen tájékozódni.)

A könyvtár állományában a helyben található számítógépeken a SZIKLA adatbázisban, online módon a honlapunkon lévő KATALÓGUS menüponton keresztül, valamint a www.netlib.hu/hun/sziklakereso.php és a www.sarvar.hu webcímen lehet  keresni.

KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK

A különgyűjtemények a szabadpolcos tértől elkülönülten kaptak helyet. Ezek a dokumentumok nem kölcsönözhetők.

Helyismereti gyűjtemény

Sylvester János 1541-ben Sárváron megjelent Új Testamentumának hasonmás kiadásaA könyvtár már megalakulásától fogva gyűjtött Sárvárral és környékével kapcsolatos kiadványokat, de a helyismereti irodalom szervezett gyűjtése, feldolgozása ténylegesen az 1970-es években kezdődött el.
A gyűjtemény Vas megye történetével, jelenével kapcsolatos összefoglalásokat, az egykori sárvári járás községeihez, és a jelenlegi sárvári kistérséghez kapcsolódó irodalmakat, helyi vonatkozású személyekről szóló, vagy általuk írt munkákat tartalmaz.
A gyűjtemény több mint 1000 könyvből, több száz folyóiratkötetből, aprónyomtatványokból, fényképekből, lapkivágatokból, mikrofilmekből és CD-ROM-ok-ból áll.
Külön megemlítendő a több mint 500 darabos kéziratgyűjtemény, mely pályamunkákat, szakdolgozatokat, pályázatokat és egyéb nem sokszorosított írásokat tartalmaz. A kéziratok tanulmányozhatók helyben, lehet belőlük jegyzetelni, ellenben nem fénymásolhatók.

A helyismereti gyűjtemény anyagáról - az aprónyomtatványok és a fényképek kivételével - a honlapunkról is elérhető könyvtári adatbázisból lehet tájékozódni, míg az utóbb említettekről a könyvtárosok nyújtanak információt.

Fónyad-gyűjtemény

Részlet a Fónyad-gyűjteménybőlA sárvári születésű Fónyad Ernő (1913-2009) közgazdász, könyvtáros 1986-ban adományozta a többségében klasszikus magyar irodalmat tartalmazó, több mint 100 kötetes, értékes gyűjteményét a könyvtárnak.
A könyvek többsége a 20. század első felében jelent meg. Több közülük első kiadás (Ady Endre, Mikszáth, Gárdonyi stb. művei), de tartalmazza pl. Széchenyi István Hitel c. munkájának 1830-as kiadását is.)

Joós Ernő különgyűjtemény

Az 1923-ban Uraiújfaluban született, Montrealban élt filozófiaprofesszor – aki könyveinek kiadási jogát könyvtárunkra hagyományozta – 22 magyar és idegen nyelven megjelent könyvét tartalmazza a gyűjtemény.

Ásvány- és gyógyvíz különgyűjtemény

A gyűjtemény, amely ajándékozással került könyvtárunkhoz, a témakör több mint 60 szakkönyvét tartalmazza, főleg a 20. század első feléből. Legkorábbi darabja egy 1821-ből származó berlini kiadású gyógyvíztörténeti munka.

Technikatörténeti gyűjtemény

Írógépek a régmúltból Katafai-Németh József nyugalmazott iskolaigazgató értékes technikatörténeti eszközöket adományozott könyvtárunknak.
A gyűjtemény egyik része 26 különböző író-, számoló-, és stencilgépet tartalmaz, melyek legrégebbi példánya egy 1893-ból való különleges írógép. A további darabok a távközlés történetébe engednek bepillantást. A 24 régi telefonkészülék a korabeli telefonközponttal együtt érdekes látnivalót nyújt az érdeklődőknek.
A 2010-es évben a gyűjtemény több mint 20 régi fényképezőgéppel egészült ki.

Folyóiratok

Folyóiratok a szabadpolconKönyvtárunk több mint száz folyóiratra, valamint négy napilapra fizet elő.
A legfrissebb számok a kölcsönzőtérben szabadon hozzáférhetők, míg a korábbiakat a könyvtárostól lehet kérni. A folyóiratok egy része év végén kötésre kerül. A bekötött évfolyamokról a honlapunkról is elérhető könyvtári adatbázis nyújt tájékoztatást.

 

 

 

DVD-k

Az audiovizuális gyűjtemény építése a videomagnók elterjedésével párhuzamosan az 1980-as évek közepén kezdődött el.
A videokazetták száma több mint másfél évtizeden keresztül gyarapodott, majd a technikai fejlődéssel párhuzamosan a 2000-es évek elejétől megkezdődött a DVD-filmek vásárlása. Napjainkra a több mint 1100 darabos gyűjtemény nagyobb részét már ez utóbbiak alkotják.
A DVD-k-ről a könyvtári adatbázison kívül a gyerekkönyvtárban található képes, rövid tartalommal ellátott ajánlójegyzékből is tájékozódhatnak az érdeklődők.

A teljes gyűjteményben a klasszikusok mellett a kötelező olvasmányok feldolgozásai, valamint ismeretterjesztő, ifjúsági, szórakoztató és akciófilmek is megtalálhatók.

 

Küldetésnyilatkozat

 

A Nádasdy Kulturális Központ Vas megye egyik legnagyobb nyilvános könyvtáraként az érdeklődők széles köre számára igyekszik biztosítani a feltételeket mind a magyar, mind az egyetemes kultúra alkotásaihoz való hozzáféréshez, s ez által az önműveléshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szórakozáshoz.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, rendelkezésre bocsátásával, szétsugárzásával támogatjuk:

- az oktatásban, ön- és továbbképzésben résztvevők tanulását,

- az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges ismeretek megszerzését,

- az egyes tudományterületeken való elmélyülést, tájékozódást,

- az irodalom és a művészetek megismerését,

- Sárvár és vonzáskörzete kulturális örökségének és társadalmi folyamatainak   bemutatását,

- a szabadidő hasznos eltöltését.

 

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

- gyarapítjuk, frissítjük a könyvtár állományát

- gondoskodunk annak sokoldalú feltárásáról,

- a korszerű elektronikus eszközökre építve fejlesztjük intézményünk tájékoztató szolgálatát

- internet használatot biztosítunk,

- folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásaink feltételrendszerét,

- együttműködünk a megye, illetve az ország nagyobb könyvtáraival, információ közvetítő intézményeivel,

- könyvtárközi kölcsönzést végzünk,

- figyelemmel vagyunk könyvtárhasználóink javaslataira.

 

Mindezt összefoglalva: bárki számára bárhonnan biztosítani a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és információkhoz.

Üzenet küldése
HUNENGDE
Akadálymentes oldal