A gyűjteményről

reszlet.jpg

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, közgyűjteményi intézmény, így vásárláskor, anyagi lehetőségeinket figyelembe véve, a széle-
sebb érdeklődésre számot tartó dokumentumokból válogatunk. Az évtizedek során kialakított gyűjtemény folyamatosan változik: az új vásárlásokkal gyarapodik, míg  a tönkrement, elavult példányok selejtezésével csökken.

Az állomány darabszáma napjainkra meghaladja a 70000 egységet, melynek legnagyobb részét a könyvek és a folyóiratok képezik, de egyre bővült a hangzóanyagok, a videokazetták, a CD-ROM-ok, DVD-filmek száma is.

A könyvek többsége a szabadpolcos térben található, míg a régebbi kiadásúak a padlástérben kialakított raktárban kerültek elhelyezésre.

(A gyerekkönyvtár és a zenei részleg gyűjteményéről külön menüpontban lehet részletesen tájékozódni.)

A könyvtár állományában a helyben található számítógépeken a SZIKLA adatbázisban, online módon a honlapunkon lévő KATALÓGUS menüponton keresztül, valamint a www.netlib.hu/hun/sziklakereso.php és a www.sarvar.hu webcímen lehet  keresni.

KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK

A különgyűjtemények a szabadpolcos tértől elkülönülten kaptak helyet. Ezek a dokumentumok nem kölcsönözhetők.

Helyismereti gyűjtemény

Sylvester János 1541-ben Sárváron megjelent Új Testamentumának hasonmás kiadásaA könyvtár már megalakulásától fogva gyűjtött Sárvárral és környékével kapcsolatos kiadványokat, de a helyismereti irodalom szervezett gyűjtése, feldolgozása ténylegesen az 1970-es években kezdődött el.
A gyűjtemény Vas megye történetével, jelenével kapcsolatos összefoglalásokat, az egykori sárvári járás községeihez, és a jelenlegi sárvári kistérséghez kapcsolódó irodalmakat, helyi vonatkozású személyekről szóló, vagy általuk írt munkákat tartalmaz.
A gyűjtemény több mint 1000 könyvből, több száz folyóiratkötetből, aprónyomtatványokból, fényképekből, lapkivágatokból, mikrofilmekből és CD-ROM-ok-ból áll.
Külön megemlítendő a több mint 500 darabos kéziratgyűjtemény, mely pályamunkákat, szakdolgozatokat, pályázatokat és egyéb nem sokszorosított írásokat tartalmaz. A kéziratok tanulmányozhatók helyben, lehet belőlük jegyzetelni, ellenben nem fénymásolhatók.

A helyismereti gyűjtemény anyagáról - az aprónyomtatványok és a fényképek kivételével - a honlapunkról is elérhető könyvtári adatbázisból lehet tájékozódni, míg az utóbb említettekről a könyvtárosok nyújtanak információt.

Fónyad-gyűjtemény

Részlet a Fónyad-gyűjteménybőlA sárvári születésű Fónyad Ernő (1913-2009) közgazdász, könyvtáros 1986-ban adományozta a többségében klasszikus magyar irodalmat tartalmazó, több mint 100 kötetes, értékes gyűjteményét a könyvtárnak.
A könyvek többsége a 20. század első felében jelent meg. Több közülük első kiadás (Ady Endre, Mikszáth, Gárdonyi stb. művei), de tartalmazza pl. Széchenyi István Hitel c. munkájának 1830-as kiadását is.)

Joós Ernő különgyűjtemény

Az 1923-ban Uraiújfaluban született, Montrealban élt filozófiaprofesszor – aki könyveinek kiadási jogát könyvtárunkra hagyományozta – 22 magyar és idegen nyelven megjelent könyvét tartalmazza a gyűjtemény.

Ásvány- és gyógyvíz különgyűjtemény

A gyűjtemény, amely ajándékozással került könyvtárunkhoz, a témakör több mint 60 szakkönyvét tartalmazza, főleg a 20. század első feléből. Legkorábbi darabja egy 1821-ből származó berlini kiadású gyógyvíztörténeti munka.

Technikatörténeti gyűjtemény

Írógépek a régmúltból Katafai-Németh József nyugalmazott iskolaigazgató értékes technikatörténeti eszközöket adományozott könyvtárunknak.
A gyűjtemény egyik része 26 különböző író-, számoló-, és stencilgépet tartalmaz, melyek legrégebbi példánya egy 1893-ból való különleges írógép. A további darabok a távközlés történetébe engednek bepillantást. A 24 régi telefonkészülék a korabeli telefonközponttal együtt érdekes látnivalót nyújt az érdeklődőknek.
A 2010-es évben a gyűjtemény több mint 20 régi fényképezőgéppel egészült ki.

Folyóiratok

Folyóiratok a szabadpolconKönyvtárunk több mint száz folyóiratra, valamint négy napilapra fizet elő.
A legfrissebb számok a kölcsönzőtérben szabadon hozzáférhetők, míg a korábbiakat a könyvtárostól lehet kérni. A folyóiratok egy része év végén kötésre kerül. A bekötött évfolyamokról a honlapunkról is elérhető könyvtári adatbázis nyújt tájékoztatást.

A 2013-as évben a következő folyóiratok járnak a könyvtárba:
(A kötészetre kerülőket vastagon szedtük.)

Napilapok:

Magyar Nemzet
Nemzeti Sport
Vas Népe

Egyéb folyóiratok:

Alföld
Amelie
Autó – motor
Balkon

Bárka
Bravo - gyerekkönyvtár
Buci Maci - gyerekkönyvtár
Családi Lap
Édes Anyanyelvünk
Egyesületi Híradó (csillagászat)
Élet és Irodalom
Élet és Tudomány
Életünk
Esély
Eszmélet
Filmvilág
Forrás
Földgömb

Galaktika
Hadtörténelmi Közlemények
Híd
Hitel

Holmi
Honismeret
Honismereti Híradó
Humanitás
Irodalomtörténet
Irodalomtörténeti Közlemények
Jelenkor
2000
Kalligram
Kassai Figyelő
Kertbarát Magazin
Kincskereső  - gyerekkönyvtár
Kistermelők Lapja
Korall
Kortárs
Korunk
Könyv és Nevelés
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
Könyvhét
Könyvtári Figyelő
Könyvtári Levelező/lap
Köznevelés
Kritika
Kultúra és Közösség
Látó
Levéltári Szemle
Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Horgász
Magyar Iparművészet

Magyar Konyha
Magyar Könyvszemle
Magyar Napló
Magyar Nyelv
Magyar Nyelvőr
Magyar Pedagógia
Magyar Turista
Magyar Zene - zenei könyvtár
Micimackó - gyerekkönyvtár
Módszertani Közlemények
Moldvai Magyarság
Mozgó Világ
Muzsika - zenei könyvtár
Műemlékvédelem
Műhely
Műút
Művelődés
Nagyvilág
Nők Lapja
Nyugati Tükör
Otthon
Óvodai Nevelés
Prae
Prágai Tükör
Praktika
PC World
Pedagógiai Írások
Regio
RTV részletes
Rubicon
Sárvári Hírlap
Soproni Szemle
Süni - gyerekkönyvtár
Századok
Szép-lak
Székelyföld
Szépirodalmi Figyelő
Szivárvány - gyerekkönyvtár
Tanító
Tábortűz - gyerekkönyvtár
Természet Világa
Természetbúvár
Természetgyógyász Magazin
Thalassa
Tiszatáj
Történelmi Szemle
Tücsök - gyerekkönyvtár
Új Forrás
Új Katedra
Új Kemenesalja
Új Művészet
Új Pedagógiai Szemle
Vadon - gyerekkönyvtár
Valóság
Várak, kastélyok, templomok
Vas Megye Önkormányzatának Értesítője
Vas Megyei Könyvtárak Értesítője
Vasi Honismereti és Helytört. Közlemények
Vasi Szemle
Vigília

DVD-k

Az audiovizuális gyűjtemény építése a videomagnók elterjedésével párhuzamosan az 1980-as évek közepén kezdődött el.
A videokazetták száma több mint másfél évtizeden keresztül gyarapodott, majd a technikai fejlődéssel párhuzamosan a 2000-es évek elejétől megkezdődött a DVD-filmek vásárlása. Napjainkra a több mint 1100 darabos gyűjtemény nagyobb részét már ez utóbbiak alkotják.
A DVD-k-ről a könyvtári adatbázison kívül a gyerekkönyvtárban található képes, rövid tartalommal ellátott ajánlójegyzékből is tájékozódhatnak az érdeklődők.

A teljes gyűjteményben a klasszikusok mellett a kötelező olvasmányok feldolgozásai, valamint ismeretterjesztő, ifjúsági, szórakoztató és akciófilmek is megtalálhatók.

 

Küldetésnyilatkozat

 

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár Vas megye egyik legnagyobb nyilvános könyvtáraként az érdeklődők széles köre számára igyekszik biztosítani a feltételeket mind a magyar, mind az egyetemes kultúra alkotásaihoz való hozzáféréshez, s ez által az önműveléshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szórakozáshoz.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, rendelkezésre bocsátásával, szétsugárzásával támogatjuk:

- az oktatásban, ön- és továbbképzésben résztvevők tanulását,

- az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges ismeretek megszerzését,

- az egyes tudományterületeken való elmélyülést, tájékozódást,

- az irodalom és a művészetek megismerését,

- Sárvár és vonzáskörzete kulturális örökségének és társadalmi folyamatainak   bemutatását,

- a szabadidő hasznos eltöltését.

 

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

- gyarapítjuk, frissítjük a könyvtár állományát

- gondoskodunk annak sokoldalú feltárásáról,

- a korszerű elektronikus eszközökre építve fejlesztjük intézményünk tájékoztató szolgálatát

- internet használatot biztosítunk,

- folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásaink feltételrendszerét,

- együttműködünk a megye, illetve az ország nagyobb könyvtáraival, információ közvetítő intézményeivel,

- könyvtárközi kölcsönzést végzünk,

- figyelemmel vagyunk könyvtárhasználóink javaslataira.

 

Mindezt összefoglalva: bárki számára bárhonnan biztosítani a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és információkhoz.

Üzenet küldése
HUNENGDE
Akadálymentes oldal