A gyűjteményről

reszlet.jpg

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, közgyűjteményi intézmény, így vásárláskor, anyagi lehetőségeinket figyelembe véve, a széle-
sebb érdeklődésre számot tartó dokumentumokból válogatunk. Az évtizedek során kialakított gyűjtemény folyamatosan változik: az új vásárlásokkal gyarapodik, míg  a tönkrement, elavult példányok selejtezésével csökken.

Az állomány darabszáma napjainkra meghaladja a 70000 egységet, melynek legnagyobb részét a könyvek és a folyóiratok képezik, de egyre bővült a hangzóanyagok, a videokazetták, a CD-ROM-ok, DVD-filmek száma is.

A könyvek többsége a szabadpolcos térben található, míg a régebbi kiadásúak a padlástérben kialakított raktárban kerültek elhelyezésre.

(A gyerekkönyvtár és a zenei részleg gyűjteményéről külön menüpontban lehet részletesen tájékozódni.)

A könyvtár állományában a helyben található számítógépeken a SZIKLA adatbázisban, online módon a honlapunkon lévő KATALÓGUS menüponton keresztül, valamint a www.netlib.hu/hun/sziklakereso.php és a www.sarvar.hu webcímen lehet  keresni.

KÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK

A különgyűjtemények a szabadpolcos tértől elkülönülten kaptak helyet. Ezek a dokumentumok nem kölcsönözhetők.

Helyismereti gyűjtemény

Sylvester János 1541-ben Sárváron megjelent Új Testamentumának hasonmás kiadásaA könyvtár már megalakulásától fogva gyűjtött Sárvárral és környékével kapcsolatos kiadványokat, de a helyismereti irodalom szervezett gyűjtése, feldolgozása ténylegesen az 1970-es években kezdődött el.
A gyűjtemény Vas megye történetével, jelenével kapcsolatos összefoglalásokat, az egykori sárvári járás községeihez, és a jelenlegi sárvári kistérséghez kapcsolódó irodalmakat, helyi vonatkozású személyekről szóló, vagy általuk írt munkákat tartalmaz.
A gyűjtemény több mint 1000 könyvből, több száz folyóiratkötetből, aprónyomtatványokból, fényképekből, lapkivágatokból, mikrofilmekből és CD-ROM-ok-ból áll.
Külön megemlítendő a több mint 500 darabos kéziratgyűjtemény, mely pályamunkákat, szakdolgozatokat, pályázatokat és egyéb nem sokszorosított írásokat tartalmaz. A kéziratok tanulmányozhatók helyben, lehet belőlük jegyzetelni, ellenben nem fénymásolhatók.

A helyismereti gyűjtemény anyagáról - az aprónyomtatványok és a fényképek kivételével - a honlapunkról is elérhető könyvtári adatbázisból lehet tájékozódni, míg az utóbb említettekről a könyvtárosok nyújtanak információt.

Fónyad-gyűjtemény

Részlet a Fónyad-gyűjteménybőlA sárvári születésű Fónyad Ernő (1913-2009) közgazdász, könyvtáros 1986-ban adományozta a többségében klasszikus magyar irodalmat tartalmazó, több mint 100 kötetes, értékes gyűjteményét a könyvtárnak.
A könyvek többsége a 20. század első felében jelent meg. Több közülük első kiadás (Ady Endre, Mikszáth, Gárdonyi stb. művei), de tartalmazza pl. Széchenyi István Hitel c. munkájának 1830-as kiadását is.)

Joós Ernő különgyűjtemény

Az 1923-ban Uraiújfaluban született, Montrealban élt filozófiaprofesszor – aki könyveinek kiadási jogát könyvtárunkra hagyományozta – 22 magyar és idegen nyelven megjelent könyvét tartalmazza a gyűjtemény.

Ásvány- és gyógyvíz különgyűjtemény

A gyűjtemény, amely ajándékozással került könyvtárunkhoz, a témakör több mint 60 szakkönyvét tartalmazza, főleg a 20. század első feléből. Legkorábbi darabja egy 1821-ből származó berlini kiadású gyógyvíztörténeti munka.

Technikatörténeti gyűjtemény

Írógépek a régmúltból Katafai-Németh József nyugalmazott iskolaigazgató értékes technikatörténeti eszközöket adományozott könyvtárunknak.
A gyűjtemény egyik része 26 különböző író-, számoló-, és stencilgépet tartalmaz, melyek legrégebbi példánya egy 1893-ból való különleges írógép. A további darabok a távközlés történetébe engednek bepillantást. A 24 régi telefonkészülék a korabeli telefonközponttal együtt érdekes látnivalót nyújt az érdeklődőknek.
A 2010-es évben a gyűjtemény több mint 20 régi fényképezőgéppel egészült ki.

Folyóiratok

Folyóiratok a szabadpolconKönyvtárunk több mint száz folyóiratra, valamint négy napilapra fizet elő.
A legfrissebb számok a kölcsönzőtérben szabadon hozzáférhetők, míg a korábbiakat a könyvtárostól lehet kérni. A folyóiratok egy része év végén kötésre kerül. A bekötött évfolyamokról a honlapunkról is elérhető könyvtári adatbázis nyújt tájékoztatást.

 

 

 

DVD-k

Az audiovizuális gyűjtemény építése a videomagnók elterjedésével párhuzamosan az 1980-as évek közepén kezdődött el.
A videokazetták száma több mint másfél évtizeden keresztül gyarapodott, majd a technikai fejlődéssel párhuzamosan a 2000-es évek elejétől megkezdődött a DVD-filmek vásárlása. Napjainkra a több mint 1100 darabos gyűjtemény nagyobb részét már ez utóbbiak alkotják.
A DVD-k-ről a könyvtári adatbázison kívül a gyerekkönyvtárban található képes, rövid tartalommal ellátott ajánlójegyzékből is tájékozódhatnak az érdeklődők.

A teljes gyűjteményben a klasszikusok mellett a kötelező olvasmányok feldolgozásai, valamint ismeretterjesztő, ifjúsági, szórakoztató és akciófilmek is megtalálhatók.

 

Küldetésnyilatkozat

 

A Nádasdy Kulturális Központ Vas megye egyik legnagyobb nyilvános könyvtáraként az érdeklődők széles köre számára igyekszik biztosítani a feltételeket mind a magyar, mind az egyetemes kultúra alkotásaihoz való hozzáféréshez, s ez által az önműveléshez, a tanuláshoz, a továbbképzéshez, a szórakozáshoz.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, rendelkezésre bocsátásával, szétsugárzásával támogatjuk:

- az oktatásban, ön- és továbbképzésben résztvevők tanulását,

- az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges ismeretek megszerzését,

- az egyes tudományterületeken való elmélyülést, tájékozódást,

- az irodalom és a művészetek megismerését,

- Sárvár és vonzáskörzete kulturális örökségének és társadalmi folyamatainak   bemutatását,

- a szabadidő hasznos eltöltését.

 

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

- gyarapítjuk, frissítjük a könyvtár állományát

- gondoskodunk annak sokoldalú feltárásáról,

- a korszerű elektronikus eszközökre építve fejlesztjük intézményünk tájékoztató szolgálatát

- internet használatot biztosítunk,

- folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásaink feltételrendszerét,

- együttműködünk a megye, illetve az ország nagyobb könyvtáraival, információ közvetítő intézményeivel,

- könyvtárközi kölcsönzést végzünk,

- figyelemmel vagyunk könyvtárhasználóink javaslataira.

 

Mindezt összefoglalva: bárki számára bárhonnan biztosítani a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és információkhoz.

Üzenet küldése
HUNENGDE
Akadálymentes oldal


Oops.

DBD::mysql::db do failed: DELAYED option not supported for table 'vallalat_stat' at /home/html/cgi-bin/API.pm line 115.

We have been informed the webmaster about this error. Please try reload this page later.

We zijn op de hoogte met de webmaster over deze fout. Probeer later deze pagina opnieuw te laden.

A hibáért elnézést kérünk, a webmestert máris tájékoztattunk róla! Kérjük, próbája meg kicsit később újratölteni az oldalt.