Szolgáltatások

2010-10-25

(A térítési díjakat a külön díjtáblázat tartalmazza)

Beiratkozás Irodalomkutatás
Kölcsönzés Internet-használat
Hosszabbítás NAVA adatbázis
Előjegyzés Reprográfiai szolgáltatások
Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozás

Könyvtárunkba a beiratkozás a díjtáblázatban szereplő aktuális díjszabás szerint történik, és a beírás időpontjától számított egy évre szól.
Beiratkozáskor az olvasó belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal a könyvtárhasználati szabályok betartására.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • érvényes személyi igazolvány (ennek hiányában útlevél, jogosítvány)

  • kedvezményes beiratkozás esetén az arra jogosító érvényes igazolványok: (diák-, nyugdíjas igazolvány)

(A gyerekkönyvtárra és a zenei részlegre vonatkozó tudnivalókat lásd a honlapunkon külön menüpontban kiemelve.)

BEIRATKOZÁSHOZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Kölcsönzés

Kölcsönözni csak a beiratkozást követően, az erre kijelölt dokumentumok köréből, olvasójeggyel lehet. A kölcsönzés időtartama könyvek esetében 4 hét. Egy alkalommal maximálisan 10 kötet kölcsönözhető.
Hangzóanyagok, videokazetták, DVD-k kölcsönzése a zenei- illetve a gyerekkönyvtárban történik. E dokumentumtípusok esetében a kölcsönzési idő egy hét. Egy alkalommal 3 db kölcsönözhető.

Hosszabbítás

A kölcsönzés határideje két alkalommal - a határidő lejárta előtt – könyvek esetében újabb 4 hétre, egyéb dokumentumoknál (hangzóanyag, videokazetta, DVD) újabb 1 hétre hosszabbítható meg. A kérés történhet személyesen, telefonon (95/320-122), vagy e-mail-en keresztül is. (sjkonyvtar@gmail.com)
Azoknak a dokumentumoknak a kölcsönzési határideje, amelyekre más olvasó előjegyzést vetetett fel, nem hosszabbítható meg.
A késedelmesen visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat számítunk fel.

Előjegyzés

Olvasóink előjegyzést kérhetnek a könyvtári állomány azon dokumentumaira, amelyek azért nem hozzáférhetők, mert másik olvasónál vannak kölcsönzésben.
Az előjegyzés 3 hónapig van érvényben, ennek elteltével a kérést meg kell ismételni. A beérkezett dokumentumokról telefonon vagy levélben térítési díj ellenében, e-mailben ingyenesen értesítjük ki olvasóinkat. A kért művet az értesítéstől számított 1 hétig tartjuk fenn az előjegyzést kérőnek.

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha a kért dokumentum saját könyvtárunkban nem áll rendelkezésre, úgy olvasóink kérésére eredetiben vagy másolatban más könyvtártól szerezzük be.
A könyvtárközi kölcsönzést az olvasó online módon saját maga is kezdeményezheti a http://iqportal.iqsys.hu internetes cím alatt. (A szolgáltatás fejlesztése folyamatban van.)
A könyvtárközi kölcsönzés költségei az olvasót terhelik.

Irodalomkutatás

Olvasóink kérésére, - szakdolgozatokhoz, pályázatokhoz, iskolai feladatokhoz stb. - megadott szempontok alapján összegyűjtjük egy-egy adott téma szakirodalmát.
Munkánk során nem csak saját gyűjteményünkre építünk, hanem más könyvtárak adatbázisait és egyéb internetes forrásokat is felhasználunk. A keresés eredményéről irodalomjegyzéket készítünk, mely nyomtatásban és/vagy pendrive-on is elvihető.

BEIRATKOZÁSHOZ NEM KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK:

Helyben használat

A könyvtár látogatása, helyben használata, mindegyik részlegünkben ingyenes alapszolgáltatás. Az olvasók tájékozódhatnak, információt kereshetnek, használhatják a könyvtári állományt.
Tanuláshoz, jegyzeteléshez, olvasáshoz, saját laptop használatához helyet biztosítunk.
A dokumentumok kereséséhez igénybe vehetik a könyvtár számítógépes (SZIKLA) adatbázisát.
A látogatók a könyvtár rendezvényein, - előadásokon, kiállítás-megnyitókon, író-olvasó találkozókon stb. - ingyenesen vehetnek részt, és a kiállításokat is szabadon látogathatják.

Tájékoztatás

A tájékoztatás könyvtárunk egyik díjmentes alapszolgáltatása, melynek során megkeressük a használók számára szükséges dokumentumokat (könyvet, cikket, CD-t stb.), vagy azokat az információkat, amelyekre szükségük van.
A felmerülő kérdéseket a könyvtárunkban fellelhető könyvek, cikkek, adatbázisok stb. használata mellett szükség esetén más könyvtárak szolgáltatásait, illetve az internetet igénybe véve válaszoljuk meg.
A könyvtárunkról, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól egyéneknek és csoportoknak is tájékoztatást nyújtunk.

Internet-használat

Használóink számára az internet-elérést nyolc számítógépen biztosítjuk
A gépek közül négy a felnőtt részlegben, négy a gyerekkönyvtárban található.
A gépek használatához a könyvtárosok szükség esetén segítséget nyújtanak.
Az internetről az adatok pendrive-ra menthetők, nyomtathatók.
Beiratkozott olvasóink számára az internet-használati díjból 50% kedvezmény jár.

Könyvtárunkban két számítógép 2003 óta eMagyarország pont-ként működik.
(ID száma: 210 Az eMagyarország Centrum elérhetősége:
www.emagyarorszag.hu
eTanácsadó: Nagyné Piroska Lilla
e-mail cím: sjkonyvtar@gmail.com)

NAVA adatbázis

Könyvtárunk NAVA-pontként is működik, így a felnőtt részleg egy számítógépén elérhető tudjuk tenni a NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) adatbázis használatát.
A folyamatosan bővülő archívumban magyar tv-műsorok, játékfilmek, filmhíradók stb. tekinthetők meg. Az adatbázisról részletes tájékoztatás www.nava.hu webcímen olvasható.

Reprográfiai szolgáltatások

Könyvtárunkban mind fekete-fehér, mind színes fénymásolásra és nyomtatásra lehetőség van, A/4 és A/3-as nagyságban.
Nyomtatást és másolást külső adathordozóról is vállalunk.
Korlátozott mennyiségben szkennelést is végzünk.
Szolgáltatásunkat a szerzői jogi törvényben foglaltak figyelembe vételével végezzük.