A Sárvári Járási Könyvtár már megalakulásától kezdve (1952) elkülönítette állományának egy részét a járás kis könyvtárai számára, hogy a kötetek évenkénti cseréjével biztosítsa azok friss könyvekkel való ellátását.

Az így ellátott hálózathoz tartozó könyvtárak száma 1959-re már elérte a 60-at, bár ekkor még nagyrészt nem a mai értelemben vett könyvtárakat kell elképzelni.
Sok helyen még egészen kezdetleges állapotok uralkodtak, előfordult, hogy egyetlen elzárt szekrényben tartották a könyveket, néhol nem is önálló helyiségben.

A további évek során javultak a működési feltételek, nőtt az állománygyarapításra fordított összeg. A 60-as évek elejétől a községi könyvtárak már önálló beszerzési kerettel rendelkeztek, és a kihelyezett művek egy része a községek tulajdonába került.  
Később a közigazgatási átszervezések következtében, a körzeti könyvtárak megalakulásával a letéti ellátás is jelentős változásokon ment keresztül.
A községek egy részénél megmaradt a hagyományos rendszer, a többi helyen a körzeti könyvtár végezte a hozzátartozó községek ellátását.

A rendszerváltás után több település az önálló könyvtár fenntartása mellett döntött, míg mások az ellátórendszer tagjaként továbbra is a sárvári könyvtárral kötöttek szerződést.

2006-tól intézményünk a sárvári mellett a felső-répcementi kistérségben is vállalkozott könyvtári feladatok ellátására, így napjainkra a rendszerhez a következő 32 községi könyvtár tartozik:

Bejcgyertyános
Bögöt
Bögöte

Chernelházadamonya
Csénye
Gérce
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Káld
Kenéz
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répceszentgyörgy
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vásárosmiske
Zsédeny

2013 számos változást hozott a könyvtárak térségi szolgáltató tevékenységének jogi szabályozásában és pénzügyi feltételrendszerében. Hatályát vesztette a többcélú kistérségi társulásukról szóló törvény, mely alapját képezte az elmúlt évek mozgókönyvtári ellátásának. Ezzel egy időben módosult a kulturális törvény is, amely az önkormányzati törvénnyel összhangban a települések kötelező feladatává tette a helyi könyvtári ellátás biztosítását. A feladatellátás egyik lehetséges módozataként a községi önkormányzatok szerződést köthettek a megyei könyvtár térségi szolgáltatásainak igénybevételére. [A tevékenységet szabályozó EMMI rendelet: 39/2013. (V. 31.).]
Sárvár városkörnyéken 2012 végéig valamennyi kistelepülési önkormányzat könyvtárellátási megállapodást kötött a Berzsenyi Dániel Könyvtárral. A szerződésben a települési önkormányzatok vállalták a könyvtáraik működéséhez szükséges személyi/tárgyi/technológiai feltételek biztosítását. A megyei könyvtár pedig – a városi könyvtárak szakmai közreműködésével – a rendelkezésére bocsátott, és csak erre a célra felhasználható állami támogatással, széleskörű szolgáltatási palettát alakított ki. Ennek legfontosabb elemei: dokumentumbeszerzés, kis összegű tárgyi beszerzések (technikai eszközök, bútorok, játékok stb.), gazdag rendezvénykínálat, szakmai háttér biztosítása.  

A megyei KSZR-rel kapcsolatos hírek és aktuális információk: http://www.bdmk.hu/KSZR/Aktualis