A sárvári városi könyvtár 1952-ben, a volt Korona Szálló épületében, nagyrészt fűtetlen, szegényes berendezésű helyiségekben, kétszobányi területen kezdte meg működését.
A mostoha körülmények, a pénzeszközök hiánya ellenére a könyvtár fejlődése lassan megindult.
A korábbi népkönyvtár 1200 kötetére alapuló, hézagos és jórészt propagandisztikus célokat szolgáló állományt már az első években folyóiratokkal, napilapokkal sikerült bővíteni, később pedig antikvár vásárlásokkal is gazdagodott a gyűjtemény. A megye városai közül valószínűleg egyedülállóan, már 1954-ben elkezdték gyűjteni a helyismereti jellegű irodalmat. Ugyanebben az évben lerakták a diafilmtár és a zenei gyűjtemény alapjait. A községek letéti ellátásának szervezése már a megalakulástól fogva szintén elkezdődött.

 

Nézze meg galériánkat!

1956-ban két új helyiséget kapott a könyvtár, ami lehetővé tette a felnőtt- és a gyerekrészleg különválását. Ezt követően már csak 1971-ben történtek bővítési, felújítási munkák.
A könyvtár 1972-ben felvette a XVI. században élt tudós bibliafordító, Sylvester János nevét.
A forgalom emelkedése, az állomány további bővülése erre az időre már igen szűkössé tette az amúgy sem tágas helyiségeket. Így óriási jelentőségű volt az intézmény életében az 1978-as év, amikorra befejeződtek a Nádasdy-vár felújítási munkálatai, és a könyvtár beköltözhetett e patinás falak közé. Helyiségei a vár két szárnyán, több mint 1400 m2-en kerültek kialakításra. Az esztétikus környezetben, a tágas felnőtt- és a gyerekkönyvtár mellett, külön impozáns termet kapott az addig szerényen meghúzódó zenei részleg is. Az olvasókat kiszolgáló tereken kívül ruhatár, folyóirat-olvasó, önálló raktár, kutatószoba, irodák, szociális helyiségek is kialakításra kerültek.

A költözködésre 1978. augusztusában került sor.
A megváltozott körülmények a hagyományos szolgáltatások mellett különböző rendezvények lebonyolítását is lehetővé tették.

A felnőtt részlegAz 1986-os évtől kezdődően a könyvtár kiadói tevékenységet is folytatott. A gyűjteményre alapozott bibliográfiák mellett helyi vonatkozású szerzők művei láttak napvilágot. A 1990-es évek közepén az Uraiújfaluban született, Montreálban élő Joós Ernő filozófiaprofesszor műveinek kiadási jogát a könyvtárra hagyományozta, így az ezt követő 15 évben rendszeresen jelentek meg filozófia tárgyú művei a könyvtár gondozásában.

Kiállítóterek a könyvtárban Kiállítóterek a könyvtárban Kiállítóterek a könyvtárban

A kezdeti lépéseket a számítógépesítés területén az intézmény az 1980-as években tette meg, de csak a kilencvenes évek közepétől állt rendelkezésre olyan technikai-szellemi háttér, amely lehetővé tette a dokumentumok gépi feldolgozását. Az összes könyvtári munkafolyamat 2003-tól került számítógépre, beleértve a kölcsönzést is.
Internet-szolgáltatás 1998 óta áll a használók rendelkezésére.

A műemléki környezetA könyvtárhoz egykoron tartozó hat fiókkönyvtár közül (Hegyközség, Kertváros, Rábasömjén, Lánkapuszta, Alkotmány úti iskola, Kórház) mára csak a rábasömjéni működik.
Jelenleg az intézmény - a letéti–mozgókönyvtári ellátás keretében - 32 környékbeli község könyvtári ellátását végzi.

Napjainkra a könyvtár több mint 70 ezer kötet könyvvel, folyóiratokkal, audiovizuális és egyéb dokumentumokkal, többfajta szolgáltatással várja olvasóit, emellett számos közösségi rendezvénynek, kiállításnak, előadásnak is rendszeresen otthont ad.
Az intézmény 2007-ig önállóan működött, majd 2008. január 1-jétől a művelődési központtal összevonva Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, 2018. január 1-jétől pedig a Nádasdy Ferenc Múzeummal összevonva Nádasdy Kulturális Központ néven folytatja tevékenységét.