Könyvtárunk több mint száz folyóiratra, valamint öt napilapra fizet elő.
A legfrissebb számok a kölcsönzőtérben szabadon hozzáférhetők, míg a korábbiakat a könyvtárostól lehet kérni. A folyóiratok egy része év végén kötésre kerül. A bekötött évfolyamokról a honlapunkról is elérhető könyvtári adatbázis nyújt tájékoztatást.

A 2010-es évben a következő folyóiratok járnak a könyvtárba:
(A kötészetre kerülőket vastagon szedtük.)

Folyóiratok a szabadpolconNapilapok:

Magyar Hírlap
Magyar Nemzet
Nemzeti Sport
Népszabadság
Vas Népe

Egyéb folyóiratok:

Alföld
Amelie
Auto-motor
Bárka
Beszélő
Confessio
Credo
Családi Lap
Édes Anyanyelvünk
Egyesületi Híradó
Élet és Irodalom
Élet és Tudomány
Életünk
Esély
Eszmélet
Filmvilág                                         
Fórum
Földgömb
Hadtörténeti Közlemények
Helikon
Híd
Honismeret
Honismereti Híradó
Hölgyvilág
Heti Világgazdaság
Hosszúperesztegi Híradó
Humanitás
Irodalomtörténet
Irodalomtörténeti Közlemények
Jelenkor
Joy
Kalligram
Kapu
Kassai Figyelő
Kistermelők Lapja
stb.